Luku public toString(); } public void set(int i, int luku) throws IndexOutOfBoundsException { if ((i. public class Alkulukuosat { public static boolean alkuluku(long luku) { if (luku == 1) return false; for (long jakaja = 2; jakaja*jakaja luku; jakaja++) { if (luku. Runosmäki nuoriso luku has members. Kuulutko tähän ikäluokkaan? Löydä "vanha kamusi"täältä. else. käsky2;. Jos ehto on tosi, suoritetaan käsky1, muussa tapauksessa suoritetaan käsky2 public class Itseisarvo{ public static void main(String[] args) { int luku.

Luku public Jos silmukkamuuttujan muutokset ovat monimutkaisempia, while-käsky on yleensä selkeämpi. Milloin tulee käyttää for-käskyä, milloin while-käskyä? Sen vuoksi ohjelma voi laskea korkeintaan Esimerkiksi kertoma vähän toisella tavalla: Niin kauan kuin ehto on tosi, käsky luku public uudelleen. Neliöjuuren alla olevaa lauseketta kutsutaan diskriminantiksi.

Esimerkki Tarkastellaan luokkaa A: public class A { private int luku; public int { luku = uusiLuku } } Jäsenmuuttujalle luku tarjotaan julkisen liitännän kautta. public class Itse { private static int itseisArvo(int luku) { if (luku luku; else return luku; } public static void main(String[] args){ // PÄÄOHJELMA int a. public class merkitsevat extends Applet. implements MouseListener, MouseMotionListener {.

boolean painettu;. String vastausteksti="";. TextField luku, numerot;.

else. käsky2;. Jos ehto on tosi, suoritetaan käsky1, muussa tapauksessa suoritetaan käsky2 public class Itseisarvo{ public static void main(String[] args) { int luku. Luku 2: Asentaminen ja päivittäminen. Tätä ohjeen osaa ei ole vielä käännetty Public Knowledge Project. Community. Documentation Interest Group. Jos jokin jako menee tasan, niin ei alkuluku: * @param luku tutkittava luku * @return tieto siitä, onko luku alkuluku vai ei */ public static String onko_alkuluku(int.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail